Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Dynamische RI&E: een instrument voor risicobeheersing binnen uw bedrijf


Het belang van risicobeheersing voor uw bedrijf
Als werkgever bent u verantwoordelijk om voor een veilige werkomgeving te zorgen voor uw werknemers. Een risico-inventarisatie en -evaluatie is hierbij een belangrijk instrument. Wilt u een veilige en gezonde werkplek voor uw medewerkers? Breng dan de risico’s in kaart met een RI&E. Bovendien heeft Aboma een instrument ontwikkeld om uw reguliere RI&E uit te bouwen tot een integraal arbomanagementsysteem.

Risico inventarisatie is verplicht voor alle bedrijven
Elk bedrijf (werkgever) in Nederland is verplicht om een bedrijfs RI&E op te stellen om de risico’s die gepaard gaan met de bedrijfsactiviteiten te beheersen. Niet te verwarren met de functie-rie die vanuit VCA verplicht wordt gesteld. Een bedrijfsrisico analyse (ri&e) bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inventarisatie van (prioritaire) risico’s.
  • Toetsing aan de wet- en regelgeving (evaluatie).
  • Borging van beheersmaatregelen in een Plan van Aanpak (met prioriteitsstelling).
  • Toetsing door een kerndeskundige.

De RI&E vormt als het ware het startpunt van uw arbobeleid en moet getoetst worden door een kerndeskundige (hoger veiligheidskundige, arbeidshygiënist of een arbeids- en organisatiekundige). Sinds juli 2017 moeten de onderwerpen werkdruk en ongewenste omgangsvormen expliciet in de RI&E worden meegenomen. 

Wat biedt een bedrijfs RI&E?
Een risico inventarisatie en -evaluatie heeft uiteindelijk als doel om ongevallen te voorkomen en een veilig en gezond werkklimaat te creëren. Bovendien levert een beheersbaar Plan van Aanpak u minder faalkosten, minder verzuim, minder ongevallen en beter gemotiveerde medewerkers op.

Dynamische RI&E; instrument voor risicobeheersing
Om de processen binnen uw RI&E en arbobeleid te borgen hebben wij een web-based dynamische RI&E ontwikkeld. Dit instrument vormt de basis voor een beheersbaar managementsysteem waarmee u overal en altijd een actueel beeld van uw organisatie heeft en het gedrag van uw medewerkers kunt monitoren. Een aantal voordelen van de dynamische RI&E  op een rij:

  • Dashboard met automatische toetsing.
  • Actieve bewaking van uw Plan van Aanpak.
  • Notificaties voor uitstaande acties.
  • Mogelijkheden tot verdiepende onderzoeken naar psychosociale arbeidsbelasting en duurzame inzetbaarheid.

Hulp bij opstellen, toetsen, beoordelen, actualiseren van uw RI&E?
Wilt u exact weten aan welke eisen u moet voldoen? Of heeft u hulp nodig bij het opstellen, toetsen, beoordelen of actualiseren van uw risico inventarisatie en/of Plan van Aanpak? Onze adviseurs helpen u op weg of nemen u desgewenst alle werk uit handen.

Wilt u meer informatie?
Meer weten over risico inventarisatie en hoe Aboma u daarbij kan helpen? Download de folder en/of vul het formulier in en wij bellen u terug.

Bedrijfsnaam *
Contactpersoon *
Telefoon *
E-mail *
Onderwerp

Verstuut
Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit