Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Veilig gebouwbeheer 


Is dakonderhoud of glazenwassen bij uw gebouw een gevaarlijke klus? Om ongelukken te voorkomen, kunt u Aboma inschakelen voor keuring, certificering, beoordeling en advies. Veilig gebouwbeheer is ons doel, toch ook dat van u? 

Gevels en daken
De veiligheidskundigen van Aboma kunnen u projectgericht adviseren over passende werkmethoden en noodzakelijke gebouwvoorzieningen voor veilig werken aan de gevel en op het dak. Nog liever denken we al mee in de ontwerpfase bij nieuwbouw. Uw dak aantoonbaar veilig laten keuren? Aboma verzorgt ook het certificatietraject Dakveiligkeur. 

Installaties
In een bestaand gebouw kan de toegang naar installaties te onveilig zijn voor regulier onderhoud of reparatie van een defect. Dit geldt voor bijvoorbeeld de toegang naar leidingschachten, kruipruimten, onderhoud aan vetvangputten of septic-tanks. Aboma geeft advies, maar is ook inzetbaar voor de beoordeling en keuring van de installaties.  

Onveilig? Aansprakelijk! 
Volgens de Arbowetgeving is de werkgever aansprakelijk wanneer een medewerker een ongeval overkomt. De werkgever wordt na vaststelling van een overtreding beboet of strafrechtelijk vervolgd. Dit geldt ook wanneer het ongeval is veroorzaakt door het ontbreken van voorzieningen aan/in het gebouw. Ook voor projectontwikkelaars en beheerders heeft een ongeluk gevolgen; de werkzaamheden worden stilgelegd en pas hervat na vaststelling van de oorzaak en na het treffen van maatregelen. 

Arbitrage
Verschil van mening en deskundig advies nodig over het wel of niet veilig kunnen laten glazenwassen? Aboma geeft advies bij arbitragezaken en treedt desgewenst op als getuige-deskundige. 

Veilig gebouwbeheer bij Aboma: 

  • Advisering tijdens ontwerpfase
  • Uitvoeren van RI&E en advisering over bestaande gebouwen
  • Certificering van daken
  • Advisering bij arbitrage 

Meer informatie? 
Aboma geeft over dit onderwerp twee publicaties uit met praktische oplossingen: 

Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit