Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

mvo en co2 bij aboma


Missie: Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit
Aboma heeft de overtuiging dat, door blijvend investeren in de Kwaliteit, Arbo en Milieu, dit voor organisaties leidt tot een betere positie in de markt en uiteindelijk bijdraagt aan de continuïteit van een organisatie. Onze succesfactoren hierbij zijn: onafhankelijk, innovatief, praktisch en resultaatgericht. De dienstverlening van Aboma is hierop gefundeerd waardoor wij oog hebben voor alle stakeholders binnen een organisatie. Hierbij legt Aboma ook zichzelf verplichtingen op om als organisatie maatschappelijk verantwoord te opereren.

Visie
Als zakelijke dienstverlener ondersteunt Aboma haar klanten bij de invulling van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de gebieden kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Om dit te bewerkstelligen heeft Aboma zichzelf ten doel gesteld om producten en diensten te bieden die een praktische invulling geven aan maatschappelijk vastgestelde eisen en normen. Daarbij willen wij als organisatie investeren in onze medewerkers zodat wij vooruitstrevend en innovatief kunnen zijn en er een duidelijke meerwaarde ontstaat voor de bouwkolom als geheel en onze klanten in bijzonder. Begonnen met veiligheid voor mens en materieel, willen we nu als totaaloplosser voor vraagstukken binnen de bouwsector en aanverwante branches dé partner zijn om maatschappelijk verantwoord ondernemen toepasbaar te maken in de dagelijkse bedrijfsvoering.

3.A.1 CO2-footprint
In het basisjaar 2012 heeft Aboma in totaal 608,23 ton CO2 uitgestoten. Na herberekening op basis van de nieuwe emissiefactoren is dit 615,65 ton. Circa 94% daarvan, zijnde 572,19 ton (na herberekening 576,36), is veroorzaakt door zakelijk verkeer met leaseauto’s. Vanaf 2013 waren de uitstoten na herberekening als volgt:

 • 2013: totale uitstoot 629,42 ton, zakelijk verkeer met leaseauto's 541,9 ton
 • 2014: totale uitstoot 608,61 ton, zakelijk verkeer met leaseauto's 539,6 ton
 • 2015: totale uitstoot 609,89 ton, zakelijk verkeer met leaseauto's 551,40 ton

In 2016 is 556,94 ton uitgestoten (zakelijk verkeer met leaseauto's 507,08 ton). De toename van CO2-uitstoot in 2013 is in belangrijke mate het gevolg van verhuizing per januari 2013 naar een nieuw pand. Gebleken is dat in het basisjaar een onderschatting van het elektriciteitsverbruik in de toenmalige huisvesting (bedrijfsverzamelgebouw) heeft plaatsgevonden. Ondanks meer verreden kilometers, heeft het beleid van Aboma er toe geleid dat de afname van uitstoot per kilometer in 2014 24% bedraagt ten opzichte van het basisjaar 2012, en in 2015 7% ten opzichte van 2014. De informatie betreft tot en met 2015 de totale uitstoot van Aboma Holding, bestaande uit Aboma bv, Aboma Certificering bv en HHC/DRS bv.

Sinds 1 januari 2016 maakt HHC/DRS bv geen deel meer uit van Aboma Holding bv. Zonder HHC/DRS was de footprint de afgelopen jaren:

 • 2012: 564,17 ton
 • 2013: 573,71 ton
 • 2014: 548,25 ton
 • 2015: 542,43 ton

3.B.2 Reductie
Aboma heeft zich voorgenomen de volgende doelstellingen te realiseren in de periode tot eind 2017:

 1. Het verminderen van de totale CO2-uitstoot van Aboma met 2%, gerelateerd aan de omzet (bij gelijkblijvende omzet 2% reductie) in 2017 ten opzichte van 2016.
 2. 2% CO2-reductie door reductie van 2% aan verreden kilometers per leaseauto.
 3. 5% reductie van stroomverbruik.
De acties om deze doelstellingen te realiseren zijn beschreven in het Energiemanagementactieplan.


3.C.1 Transparantie
Aboma wil alle geïnteresseerden op de hoogte brengen van haar footprint, doelstellingen en de voortgang in het bereiken van de doelstellingen. Hiertoe is een communicatieplan opgesteld waarin is beschreven hoe Aboma met intern en extern belanghebbenden omgaat. Conform de regels van de norm zullen belanghebbenden (zowel extern als intern) minimaal tweemaal per jaar worden geïnformeerd over de voortgang.

Nader informatie is te vinden in het Energieauditverslag, Energiemanagementactieplan en het Communicatieplan.

3.D.1 Participatie
Aboma stelt zich regelmatig op de hoogte van initiatieven in de markt. Daarnaast wordt actief geparticipeerd in initiatieven die in de markt zijn gestart. Momenteel wordt actief deelgenomen aan de volgende initiatieven:

 1. Aboma doet mee aan een pilot van LeasePlan in samenwerking met VVCR binnen het pakket Fleetplan, waarbij onder de medewerkers een wedstrijd wordt gehouden om brandstof te reduceren. Dit is de driver-portal.
 2. Door SBRCUR is aangegeven dat zij veel interesse hebben voor ons product Milieu Prestatiemeting Bouwplaatsen en deze graag willen onderbrengen in één van hun initiatieven. Wij kunnen hierin de uiteindelijk te destilleren benchmark vrij beschikbaar stellen. De Milieu Prestatiemeting Bouwplaatsen is door Aboma ontwikkeld. Hiervoor is een R&D-budget beschikbaar gesteld. Tevens heeft Aboma hier een actieve bijdrage aangeleverd door de tool te ontwikkelen.
 3. Aboma is partner van de Smarttrackerstool van Smarttrackers en heeft een actieve bijdrage geleverd in de verdere ontwikkeling van deze tool. In de tool wordt de informatie voor diverse onderdelen om te voldoen aan de eisen van de CO2-prestatieladder ingevoerd, waarna automatisch de vereiste rapportages worden gegenereerd. De tool wordt uitgedragen bij klanten op het gebied van CO2-advisering en is sinds 2013 bij verschillende klanten reeds toegepast.

Klik hier voor het CO2-bewust certificaat van Aboma Holding bv.

Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit