Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

MVO en CO2 bij Aboma


Missie: Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit

Aboma heeft de overtuiging dat, door blijvend investeren in de Kwaliteit, Arbo en Milieu, dit voor organisaties leidt tot een betere positie in de markt en uiteindelijk bijdraagt aan de continuïteit van een organisatie. Onze succesfactoren hierbij zijn: onafhankelijk, innovatief, praktisch en resultaatgericht. De dienstverlening van Aboma is hierop gefundeerd waardoor wij oog hebben voor alle stakeholders binnen een organisatie. Hierbij legt Aboma ook zichzelf verplichtingen op om als organisatie maatschappelijk verantwoord te opereren.

Visie

Als zakelijke dienstverlener ondersteunt Aboma haar klanten bij de invulling van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de gebieden kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Om dit te bewerkstelligen heeft Aboma zichzelf ten doel gesteld om producten en diensten te bieden die een praktische invulling geven aan maatschappelijk vastgestelde eisen en normen. Daarbij willen wij als organisatie investeren in onze medewerkers zodat wij vooruitstrevend en innovatief kunnen zijn en er een duidelijke meerwaarde ontstaat voor de bouwkolom als geheel en onze klanten in bijzonder. Begonnen met veiligheid voor mens en materieel, willen we nu als totaaloplosser voor vraagstukken binnen de bouwsector en aanverwante branches dé partner zijn om maatschappelijk verantwoord ondernemen toepasbaar te maken in de dagelijkse bedrijfsvoering.

3.A.1 CO2-footprint

In het basisjaar 2012 heeft Aboma in totaal 607,87 ton CO2 uitgestoten. Bijna 95% daarvan, zijnde 572,75 ton, is veroorzaakt door zakelijk verkeer met leaseauto’s. In de onderstaande grafieken zijn de aspecten die hebben bijgedragen tot de totale uitstoot in 2012 in tonnen en percentages weergegeven. De gepresenteerde informatie betreft de totale uitstoot van Aboma Holding, bestaande uit Aboma bv, Aboma Certificering bv en HHC/DRS bv.

3.B.2 Reductie

Aboma heeft zich voorgenomen de volgende doelstellingen te realiseren in de periode tot eind 2014:

  1. Het verminderen van de totale CO2-uitstoot van Aboma Holding (zijnde Aboma bv, Aboma Certificering bv en HHC/DRS) met 2%, gerelateerd aan de omzet (bij gelijkblijvende omzet 2% reductie) in 2014.
  2. Het verminderen van de CO2 uitstoot van Aboma Holding met 5% per verreden kilometer in 2014 ten opzichte van 2012.
  3. Overgang naar groene (wind)energie voor het pand van Aboma te Ede, uiterlijk per eind 2014.
  4. Onderzoek naar stroomverbruik in het pand van Aboma te Ede uiterlijk in 2014, zodat inzicht in eventuele besparingsmogelijkheden kan worden verkregen.

De acties om deze doelstellingen te realiseren zijn beschreven in het Energiemanagementactieplan.

3.C.1 Transparantie

Aboma wil alle geïnteresseerden op de hoogte brengen van haar footprint, doelstellingen en de voortgang in het bereiken van de doelstellingen. Hiertoe is een communicatieplan opgesteld waarin is beschreven hoe Aboma intern en extern belanghebbenden gaat. Conform de regels van de norm zullen belanghebbenden (zowel extern als intern) minimaal tweemaal per jaar worden geïnformeerd over de voortgang.

Nader informatie is te vinden in het EnergieauditverslagEnergiemanagementactieplan en het Communicatieplan.

3.D.1 Participatie

Aboma stelt zich regelmatig op de hoogte van initiatieven in de markt. Daarnaast wordt actief geparticipeerd in initiatieven die in de markt zijn gestart. Momenteel wordt actief deelgenomen aan de volgende initiatieven:

  1. Aboma doet mee aan een pilot van Leaseplan binnen het pakket Fleetplan, waarbij onder de medewerkers een wedstrijd wordt gehouden om  brandstof te reduceren.
  2. Door SBRCUR is aangegeven dat zij veel interesse hebben voor ons product Milieu Prestatiemeting Bouwplaatsen en deze graag willen onderbrengen in één van hun initiatieven. Wij kunnen hierin de uiteindelijk te destilleren benchmark vrij beschikbaar stellen. De milieu Prestatiemeting Bouwplaatsen is door Aboma ontwikkeld. Hiervoor is een R&D-budget beschikbaar gesteld. Tevens heeft Aboma hier een actieve bijdrage aangeleverd door de tool te ontwikkelen.
  3. Aboma is partner van de CO2-managementtool van CO2management en heeft een actieve bijdrage geleverd in de verdere ontwikkeling van deze tool. In de tool wordt de informatie voor diverse onderdelen om te voldoen aan de eisen van de CO2-prestatieladder ingevoerd, waarna automatisch de vereiste rapportages worden gegenereerd. De tool wordt uitgedragen bij klanten op het gebied van CO2-advisering en is in 2013 bij verschillende klanten reeds toegepast.
Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit