Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

BAM Utiliteitsbouw: "Gros van de ongevallen is te voorkomen"


Een hijsongeval waarbij een werknemer zwaargewond raakte, was voor BAM Utiliteitsbouw aanleiding voor een bedrijfsbrede cultuuromslag op het gebied van veiligheid. Dat werkt, zo blijkt in de praktijk.

Door Yvonne Ton (Cobouw)

Veiligheid 2.0 heet de aanpak waarmee BAM Utiliteitsbouw sinds juni 2013 samen met Aboma werkt aan een afname van het aantal ongevallen en incidenten en een vergroting van het veiligheidsbewustzijn. “Er is geen weg meer terug. Het is een reis om onze ambitie te halen en tijdens de reis leggen we die ambitie steeds hoger”, zegt Pieter Visser, algemeen manager advies van Aboma. 

“Het gros van de ongevallen is te voorkomen”, stelt Peter Thijssen, hoofd projecten bij BAM Utiliteitsbouw. Maar hoe richt je je organisatie zo in dat dat ook lukt? Een werkgroep met hoofden Projecten en veiligheidskundigen boog zich begin 2013 over die vraag. Ze kwamen tot de slotsom dat het niet schortte aan aandacht voor veiligheid en procedures, maar dat de invulling daarvan nogal verschilde per regio, afdeling of medewerker. Meer uniformiteit was daarom gewenst, net als meer ondersteuning van de uitvoerende projectteams. Visser: “Je ziet dat er van alle kanten steeds meer gevraagd wordt van uitvoeringsteams. Vroeger kreeg je een bestek, nu moet je het zelf maken. De grens van hun capaciteit is bereikt. Als we een stap willen maken, moeten we mensen ook faciliteren.” 

Ondersteuning 

Dat gebeurt nu ook. Veiligheidsadviseurs van Aboma, die de bouwplaatsen van BAM Utiliteitsbouw al bezochten, blijven dat doen, maar richten zich nu ook meer op ondersteuning. Sinds augustus 2013 zijn ook veiligheidsinspecteurs actief om eens in de twee weken toezicht te houden op de bouwplaatsen en advies te geven over hoe er nog veiliger gewerkt kan worden. Dat onttrekt de projectmedewerkers niet aan hun eigen verantwoordelijkheid. “Je moet uitkijken dat je veiligheid niet weghaalt bij het projectteam. Wij willen dat iedere medewerker zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen veiligheid en die van zijn collega’s”, aldus Jan Prins, hoofd kwaliteit, arbo en milieu bij BAM Utiliteitsbouw. Met de applicatie Mijn Monitor Pro van Aboma verzamelen de adviseurs allerlei gegevens. Door die te combineren rolt er een weging uit die aangeeft hoe een project scoort op veiligheid en op waar de risico’s zitten. Die informatie is niet alleen handig voor een team, maar ook voor het management doordat projecten zich goed laten vergelijken en doordat trends beter zichtbaar worden.

Op de bouwplaats was niet iedereen direct enthousiast. In eerste instantie zetten mensen vraagtekens bij de noodzaak van een intensievere aandacht voor veiligheid of ze voelden zich op de vingers gekeken. “Daar moet je even doorheen”, erkent Visser. “We willen niet de inspecteur zijn. We controleren natuurlijk wel, maar altijd vanuit een coachende, ondersteunende rol. Je ziet dat deuren nu geopend zijn en dat mensen met vragen komen.”

Basisniveau

Sinds september vorig jaar is er een stijgende lijn zichtbaar. Het veiligheidsniveau is verbeterd en er worden minder tekortkomingen geconstateerd. Ook is er een voorzichtige daling van het aantal ernstige ongevallen. Thijssen: “Er zijn steeds meer projecten die de maximale score halen.” Dat betekent dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving, dat de organisatie goed is en de bouwplaats netjes is. Dat is mooi, maar het kan beter, vindt Visser. “Op dat basisniveau had de bouwbranche eigenlijk twintig jaar geleden al moeten zitten.” Om bouwplaatsmedewerkers te betrekken bij de cultuuromslag krijgen ze het verzoek om met behulp van een speciale app of formuliertjes zelf onveilige situaties te gaan melden.

Hoewel de voortrekkers tevreden zijn met de eerste resultaten, hebben ze toch het gevoel nog maar aan het begin te staan. Het zou helpen als de hele bouwkolom meer doordrongen was van veiligheid, meent Thijssen. Niet alleen in de uitvoering speelt veiligheid een rol, maar ook bij de voorbereiding, inkoop en aanbestedingen. “Veiligheid wordt nog onvoldoende als gunningscriterium gezien.”

Veiligheid 2.0

Van links naar rechts: Peter Thijssen (BAM Utiliteitsbouw), Pieter Visser (Aboma) en Jan Prins (BAM Utiliteitsbouw).

Foto: Dolph Cantrijn

Veiligheidsprijs

Het gesprek met Cobouw vindt plaats in een bouwkeet op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven. Daar bouwt BAM Utiliteitsbouw het nieuwe gebouw van elf bouwlagen van de faculteiten Technische Natuurkunde en Electrical Engineering. Die locatiekeuze is niet zonder reden. Het project won onlangs de BAM Utiliteitsbouw Veiligheidsprijs 2013. “Wat er hier uitsprong is dat veiligheid door iedereen gedragen wordt. Het is geen papieren tijger, maar wordt echt in de praktijk gebracht”, aldus juryvoorzitter Jan Prins. Eind oktober wordt de nieuwbouw opgeleverd.

Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit