Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Bouwconcerns verbeteren eigen én elkaars veiligheid


Driewerf goede ideeën over veiligheid in de bouw. Dat is het resultaat van drie grote bouwconcerns die zitting hebben genomen in de Aboma-werkgroep die beoogt praktische kennis over een veilig bouwproces voor de werkgroepdeelnemers ‘te halen en te brengen’. Drie koplopers die ervaringen delen, best practices bespreken en niet elk het wiel hoeven uit te vinden. “Het blijkt een zeer doelmatige manier om de bouwveiligheid op een hoog plan te brengen. We willen als Aboma de werkgroep nog uitbreiden, want zes of zeven weten nu eenmaal meer dan drie.”

Ronald de Groot van DuraVermeer Bouw en Vastgoed, Jan Prins van BAM Utiliteitsbouw en Arjan van Hamburg van J.P. van Eesteren hebben enthousiast gehoor gegeven aan het initiatief van Aboma, als onafhankelijke specialist in veiligheid, om met regelmaat overeenkomende onderwerpen te bespreken. Dat doen zij onder leiding van Pieter Visser, die daarbij inzicht heeft in onnoemelijk veel data die worden verkregen uit de VGM-adviesbezoeken die Aboma brengt op de projecten. Pieter Visser legt uit: “De werkgroep is het logische vervolg op een nieuwe manier waarop wij deze data benutten.  Voorheen was het alleen handmatig mogelijk om deze data te bewerken. Daar is verandering in gekomen met ons bedrijfsinformatietool ‘Mijn Monitor Pro’, dat mede op verzoek van de bouwbedrijven door ons is ontwikkeld. Met een paar klikken is het mogelijk inzicht te hebben in de veiligheidscores van een holding, werkmaatschappijen, projecten en specifieke werkdisciplines. Bovendien kun je trends signaleren, benchmarking tussen bedrijven plegen en direct effecten van maatregelen meten. Met Mijn Monitor Pro beschikt een bedrijf over actuele informatie die direct als sturingsmiddel kan worden gebruikt.”

Gebruikersgroep Mijn Monitor Pro

V.l.n.r: Arjan van Hamburg (J.P. van Eesteren), Pieter Visser (Aboma), Ronald de groot (Dura Vermeer), Jan Prins (BAM Utiliteitsbouw)

Dwarsverbanden

Ronald de Groot van Dura Vermeer beaamt dit: “Wij hebben jaarlijks meer dan 10.000 waarnemingen naar aanleiding van een kleine 200 projectbezoeken. Om dan op divisieniveau een goed beeld te krijgen van de overall situatie op de projecten, bieden afzonderlijke PDF-rapportages onvoldoende inzicht. Met Mijn Monitor Pro is dit inzicht snel op je scherm te krijgen. Nu kun je altijd en overal in no time de prestaties op het gebied van veiligheid zien. Inclusief alle ontwikkelingen en dwarsverbanden die een schat aan informatie geven.”

Met die informatie kan het bedrijf intern processen verbeteren. Ronald de Groot: “Je legt aan de hand van de vergelijkende scores de vinger op de zere plek en vervolgens kun je gerichte acties ondernemen. Aansluitend kun je ook zien of die acties in de loop der tijd tot verbetering leiden. Getalsmatig komt dat meteen uit het informatiesysteem. Het is doelgericht spelen met informatie. Als surplus kun je ook kijken hoe je organisatie zich verhoudt op veiligheidsgebied tot andere bouwondernemingen.”

Geen concurrentie op veiligheid

Die vergelijking kan een bedrijf natuurlijk voor zichzelf houden. Door dit binnen de werkgroep  te bespreken met andere bedrijven, kan men bovendien van elkaar leren. Jan Prins van BAM Utiliteitsbouw: “We beconcurreren elkaar op tal van zaken, maar niet op een onderwerp als veiligheid. Dat moet gewoon altijd alle aandacht krijgen. Gelukkig zie je dat ook in deze lastige economische tijd veiligheid prioriteit krijgt. Omdat het voor onze drie bedrijven zo’n belangrijk onderwerp is, kunnen wij in alle openheid aan tafel met onze concurrenten informatie uitwisselen. Het is toch absurd als wij alle drie bijvoorbeeld zelf een steigerprotocol gaan ontwikkelen omdat hier relatief veel afwijkingen worden aangetroffen, zo blijkt uit de data, terwijl wij hierin prima onze krachten kunnen bundelen? Het maakt het tevens voor andere bouwpartners helderder en beter werkbaar als wij één protocol gebruiken. Zo is er een aantal thema’s die wij direct kunnen aanpakken, zoals steigers, kwartsstof en ongevallenregistratie, omdat we alle drie met diezelfde problematiek zitten.”

Arjan van Hamburg van J.P. van Eesteren: “Uit de data en de gesprekken blijkt dat wij veel overeenkomstige vraagstukken hebben, veelal op hetzelfde niveau. Door onze ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaars oplossingen voor bepaalde vraagstukken, brengen wij onszelf én elkaar verder. Dan praat je niet over bedrijfsgeheimen. We willen allemaal dat onze mensen ’s avonds weer veilig naar huis kunnen. Vanzelfsprekend is en blijft er de eigen bedrijfscultuur, want je moet alles wat we in de werkgroep bereiken natuurlijk wel in je eigen organisatie verder vorm geven. Je hebt daarbij steun van de cijfers van Aboma, waarmee je de noodzaak voor bepaalde maatregelen kunt onderstrepen.” 

Op goede weg

De praktische verbeteringen die de drie koplopers op het gebied van bouwveiligheid nastreven, hebben ook uitstraling op de bouw als geheel, vindt Pieter Visser van Aboma. “Er is sinds begin dit jaar de Governance Code ‘veiligheid in de bouw’. Hierin is door de grootste aannemers in de bouwnijverheid samen met enkele opdrachtgevende overheden afgesproken dat zij op het gebied van bouwveiligheid verregaande afspraken willen maken. In feite zijn wij dat al aan het uitvoeren. Op een praktische manier. De code bevestigt dat wij op de goede weg zijn.” Ronald de Groot vult aan: Bij zo’n convenant gaat het om willen, zullen, moeten et cetera. Wij doen het. Het zou mooi zijn als andere grote bouwconcerns zich aansluiten. Wij komen allemaal met goede ideeën en brengen veiligheid op een hoger niveau. Dat is ook voor je bedrijf goed, want opdrachtgevers vragen meer en meer naar jouw mate van veiligheidsbeleving.”

Jan Prins: We stimuleren elkaar om beter te worden. Met de uniforme cijfers van Aboma kunnen wij onze prestaties tot andere partijen in de bouw goed vergelijken. Niemand wil het slechtste jongetje van de klas zijn. Wees gerust, dat zijn wij drieën zeker niet.” Arjan van Hamburg: “Bedoeling is dat wij als werkgroep vier keer per jaar bijeen komen en dan ook meteen spijkers met koppen slaan. Echt een uur over een bepaald onderwerp praten en de verbeteringen in kaart brengen. En dan zorgen dat het in onze organisaties voedingsbodem krijgt.” Ronald de Groot: “Wij vormen daarbij als vertegenwoordigers van de KAM-organisatie de schakel tussen de timmerman en de directie. Wij moeten zorgen dat cultuur van bedrijf en gedrag van medewerkers bijvoorbeeld zo’n nieuw steigerprotocol omarmen. Wij geven een praktische en overtuigende aanzet, maar onze mensen moeten het straks doen.”     

Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit