Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

OVK-opleiding helpt je potentiële gevaren te zien


Met ruim 32 jaar praktijkervaring weet Henk Lensink, bouwplaatsmanager bij BAM Bouw en Techniek Grote Projecten de veiligheidsrisico’s op het werk goed in te schatten. Hij heeft zelfs voor zijn huidige project, de realisatie van stationshal annex stadskantoor in Delft, de jaarlijkse veiligheidsprijs van BAM gekregen. “Toch zien wij niet al het potentiële gevaar. De Aboma-opleiding Operationeel Veiligheidskundige Bouw (OVK) die ik heb gevolgd, verbreedt en verdiept mijn inzicht. Je wordt extra bewust van veiligheid en kunt ook de mensen op de bouwplaats daarin beter meenemen. Ik ben na de cursus nog ‘strenger’ op het gebied van veiligheid geworden. Dat doe je niet voor jezelf, maar voor de mensen die hier werken, de opdrachtgever en alle bouwpartijen. Misschien toch ook voor jezelf, want jij bent degene die naar een partner of ouders moet bellen als er iets ergs is gebeurd.”

   

De opleiding OVK (Operationeel Veiligheidskundige) Bouw is in 2015 door Aboma in het leven geroepen. Gericht op medewerkers die schakelen tussen het bouwmanagement en de praktijk op de werkvloer. Er zijn de VCA en VOL-VCA-cursussen die zijn geënt op de bouwpraktijk. Daarnaast is er Middelbare Veiligheidskunde (MVK), meer voor de veiligheidskundigen op kantoor. OVK vult de lacune tussen deze twee cursussen, als schakel tussen de werkvloer en KAM-afdeling. Zo ervaart Henk Lensink het ook. Hij heeft met enkele anderen de eerste OVK-opleiding met succes doorlopen. “Ik heb zelf VCA- en VOL-VCA, maar dat is niet meer dan een goede basis voor veilig werken. Met MVK ga je meer de theoretische kant op met V&G plannen, verantwoordelijkheden, contracten etc. Met OVK krijg je van dit laatste de essenties mee, die van groot belang zijn voor de dagelijkse bouwpraktijk. Daarnaast is en blijft de opleiding toegespitst op de bouwplaats. De besproken aspecten zijn heel herkenbaar. In feite heb je zo het beste van twee werelden samengebracht.”

  

Onmiskenbaar waardevol
Hij werd kort voor het begin van de opleiding gebeld door zijn leidinggevende met de mededeling dat hij hiervoor was geselecteerd. “Je krijgt het niet voor niets. Het is een pittige opleiding waarbij je ook opdrachten moet uitwerken en het nodige moet rapporteren. Mijn opleiding destijds was niet van het rapporteren, dus dat kostte mij extra tijd. Ik heb wat vrije middagen opgenomen om mij goed op de opdrachten en examens voor te bereiden. Ik heb het met interesse en plezier gedaan en kan achteraf alleen maar concluderen dat alle bouwplaatsmanagers, hoofduitvoerders en projectleiders deze opleiding zouden moeten volgen. Er moet hier en daar nog wat worden geschaafd aan de inhoud, maar de toegevoegde waarde voor veilig werken op de bouwplaats is onmiskenbaar groot. Je leert hoe alles in elkaar steekt. Bijvoorbeeld zaken als veiligheid- en coördinatieplicht. Wat mag je bijvoorbeeld verwachten van de opdrachtgever? Je leert ook mensen aanspreken en welke sancties er mogelijk zijn. En meteen standpunten helder maken vanaf de eerste gesprekken. Die zaken heb je nodig om op de bouwplaats de mensen beter uitleg te geven over maatregelen. Want zo krijg je mensen het beste mee in veiligheidsmaatregelen. Ook de buitenlandse inhuurkrachten van onderaannemers, want daar zit veiligheid toch op een andere manier in de genen,” aldus Lensink, die aangeeft na deze OVK-opleiding ook te denken aan een MVK-cursus om zo op verschillende BAM-bouwplaatsen een bijdrage aan veiligheid te kunnen leveren.

 

Lensink heeft niet de illusie dat met de OVK-opleiding ongelukken in de bouw niet meer voorkomen. Er is wel meer aandacht voor het voorkomen ervan, zoals struikelgevaar of vallen, zaken die procentueel de meeste ongevallen op de bouwplaats vertegenwoordigen. Een concreet voorbeeld illustreert zijn betoog. “We keurden eerder een eigen trap van een ingehuurde buitenlandse kracht van een onderaannemer af, wegens een defect. De trap is zijn eigendom, dus laat hij het lassen en zo verschijnt de trap toch weer ongemerkt op de bouwplaats. Zakt er later iemand anders doorheen. Dan is het antwoord op de vraag duidelijk: 150 euro voor een nieuwe trap of 15.000 euro - maar liefst een factor 100 - aan loonderving door een gebroken been? Nu gaat de trap naar de shredder. Maar wij zijn allemaal mensen met ons eigen falen. Zo werd ik bij de montage van gevelelementen geroepen om even te kijken naar een vraagstuk en daar betrapte ik mijzelf erop dat ik me had moeten aanlijnen. Ik heb gemerkt dat de OVK-opleiding mij scherper en alerter op menselijk gedrag heeft gemaakt.”

Spanningsveld
Hij voelt wel dat de verantwoordelijkheid voor hem groter is geworden. “Je hebt altijd het spanningsveld tussen ‘ben ik op tijd klaar’ en ‘ben ik veilig bezig? Je kunt echt wel even snel dit en dat doen, maar hou de veiligheid dan scherp in de gaten. Iedereen weet dat je zo’n project niet driemaal op een dag kunt stilleggen of mensen weg kunt sturen omdat er iets schort aan de veiligheid. Dan haal je de planning niet. Omgekeerd moet die veiligheid zo goed in beeld zijn, dat die situatie van stilleggen ook niet actueel wordt. Dat is de druk die ik dagelijks voel. Helemaal veilig kun je het nooit op een bouwplaats krijgen, maar ik wil er wel heel dicht tegenaan zitten en dat lukt uitstekend op dit project.”

Mede dankzij het succesvol doorlopen van de OVK-opleiding, durft Henk Lensink te beweren. “Zo’n opleiding is zeer waardevol. Wat mij betreft zeer nuttig voor de operationele lijnfunctionarissen. Maar ik hoef er geen reclame voor te maken, de bouwplaats van vandaag de dag vertelt immers het reclameverhaal en de noodzaak. Op papier is veiligheid op de hedendaagse bouwplaats goed geregeld, maar de bouwpraktijk en het gedrag van mensen zijn weerbarstig. Juist daarin vormt deze opleiding een praktisch instrument om de veiligheid op de bouwplaats te verhogen. Want als er iets fout gaat, dan ligt het nergens aan, zegt men. We weten allemaal beter…”

Klik voor meer info over de opleiding OVK Bouw.

Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit