Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Veiligheid hoog in het vaandel bij Ertsoverslag bedrijf Europoort


De grote getallen regeren bij Ertsoverslagbedrijf Europoort (EECV) in Rotterdam Europoort. Op een terrein van 82 hectare, zo’n 120 voetbalvelden, wordt jaarlijks circa 30 miljoen ton ijzererts en kolen overgeslagen. Via kilometers transportbanden worden de grondstoffen vanuit de zeeschepen voor opslag en latere verlading in duwbakken verdeeld. Binnen het zogeheten Project EECV 2022 worden de transportbanden fasegewijs vernieuwd. Ook andere installaties worden gemoderniseerd. Aboma is door EECV, onderdeel van ThyssenKrupp Steel Europe AG en Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, ingeschakeld voor ondersteuning op het gebied van (proces)veiligheid bij deze modernisering.

Aboma adviseert, coördineert en keurt bij modernisering
Veiligheid staat hoog in het vaandel van EECV. Het betreft zowel de veiligheid die de (onder)aannemers moeten betrachten bij de uitvoering van de werkzaamheden rond Project EECV 2022 als de uiteindelijke technische veiligheid van transportbanden, kranen en andere installaties. Algeheel projectleider Svetlana Regner en ondersteunend projectleider Tobias Böke hechten aan heldere afspraken, instructies en operationele lijnen als het om veiligheid gaat. “Daar moeten feitelijk geen discussies over zijn. Een goed V&G plan en zo gaan wij het aanpakken. Zekerheid staat bij ons voorop, zonder concessies te doen aan het niveau van veilig werken en veilige installaties.”

EECV Aboma     EECV Aboma

Bij aanvang van de moderniseringsplannen was de eigen ‘checkafdeling’ van EECV en ThyssenKrupp onvoldoende bemand om zo’n omvangrijk vernieuwingsproject intensief voor te bereiden. Omdat Aboma Techniek al in beeld was voor veiligheidsinspecties van onder andere kraan 3 die moest worden gerevitaliseerd, werd Aboma Advies ingeschakeld om te helpen een V&G plan te schrijven en tevens om de veiligheidscoördinatie van de uitvoering op zich te nemen. Bij de uitvoering worden vele bedrijven ingeschakeld en die moeten 24/7 worden getoetst op een veilige werkwijze. Marco Vos en Rogier ten Have vervullen namens Aboma deze rol, tot volle tevredenheid van de projectleiders Regner en Böke.

Cultuurverschillen
Bij het opstellen van het V&G plan was sprake van een moeizame start, waarbij er inmiddels meer begrip voor elkaars werkwijze is gegroeid. Regner: “Onze insteek was dat wij een adviseur zouden inschakelen, nog een keertje overleg zouden hebben over het plan en dat wij dan alles konden overlaten aan die vakkundige partij. Het had echter meer voeten in de aarde en het is een heel proces geworden.” Theo van Kampen van Aboma Advies legt uit: “Een Duitse opdrachtgever is gewend om de verantwoordelijkheid bij een opdracht bij de ingeschakelde partij te leggen, maar in Nederland ontslaat hem dat niet van de eigen verantwoordelijkheid. Sterker, als het om veiligheid gaat, behoudt een opdrachtgever altijd een grote verantwoordelijkheid. Het bleek ook lastig om alle gewenste informatie van opdrachtgever en (Duitse) aannemers te krijgen als basis voor het V&G plan. Dat alles kostte veel tijd en energie aan alle kanten. Toch moet je dat eerst goed oplossen, want er staat veel op het spel. EECV wil absoluut continu kunnen doordraaien. Inmiddels zijn we zo ver dat de structuren helder zijn voor leveranciers en aannemers die bij dit project aan het werk zijn.”

EECV Aboma     EECV Aboma

Zelf ‘veiligheidsboek’ geschreven
Erik van de Langenberg van Aboma Techniek had als inspecteur zijn eigen ‘besognes’: “Mijn werkzaamheden betroffen de afgelopen anderhalf jaar vooral de risicobeoordeling rondom de te reviseren loskraan 3, daterend uit begin jaren ’70. Dan praat je over een kraan die qua capaciteit prima is, alleen qua elektronica, motoren en bekabeling sterk is verouderd en ook storingsgevoelig is. EECV heeft ervoor gekozen om de kraan up to date te maken, met onder andere nieuwe motoren met energieterugwinning, nieuwe kabels en moderne elektronica, waarbij ook automatische beveiligingssystemen actief zijn. Wanneer je een kraan hebt die je aan een periodieke keuring moet onderwerpen, dan is dat redelijk eenvoudig te doen volgens de normen en voorschriften. Maar bij zo’n revisie van een 40 jaar oude kraan moet je in wezen het ‘veiligheidsboek’ zelf schrijven.”

De senior inspecteur materieel heeft zich moeten verdiepen in de destijds geldende normen voor de kraan en die vergeleken met de eisen van nu. “Er is natuurlijk wel het één en ander veranderd als je kijkt naar de Arbowetgeving, Machinerichtlijn, mensveiligheid, elektronische beveiliging en noem verder maar op. Dat alles moet een plek krijgen, waarbij je de risico’s moet beoordelen. Dan moet je goed onderbouwen waarom er bijvoorbeeld een extra schakelaar noodzakelijk is. Zo loop je met de opdrachtgever alles punt voor punt door. De oplossingen die ik voorstel kunnen verschillen van de oplossing die EECV in gedachten had. Uitgangspunt is en blijft de risicobeheersing.”

Ontzorgen
Van de Langenberg werkt ruim 8 jaar bij Aboma en komt daarvoor uit de wereld van de torenkranen, bij een importeur. “Ik heb heel wat kranen omgebouwd voor de Nederlandse markt en dan weet je waar je op moet letten. Ook bij zo’n 40 jaar oude kraan die een nieuw leven krijgt. Soms kun je één op één de Machinerichtlijn volgen, soms moet je andere tools gebruiken om een verantwoorde analyse en interpretatie te maken. Het kan van alles zijn bij zo’n vernieuwingsslag. Voorop staat dat wij als Aboma die adequate technische ondersteuning bieden en zo EECV weten te ontzorgen.” Erik is blij dat begin mei 2016 na uitvoerige testen de zogeheten ombouwverklaring kon worden afgegeven, waarmee de revisie van de kraan is afgerond.

Thans richt hij zich op de ombouw van de transportbanden die in vier fasen plaatsvindt. Fase 1 is voortvarend van start gegaan. IJzererts en kolen worden vanuit de zeeschepen met de kranen gelost op deze transportbanden en automatisch naar opslaglocaties getransporteerd. Vandaaruit gaan de grondstoffen ook via deze banden naar de duwbakken die aan de andere kant van het terrein in de binnenhaven liggen en de grondstoffen vervoeren naar de Duitse afnemers in het Ruhrgebied. Svetlana Regner: “De revisie van de banden vindt plaats in een volcontinue proces. De afnemers moeten kunnen vertrouwen op aanvoer vanuit deze locatie. Dat vergt een doordachte fasering van de aanpak van de transportbanden. Er is een nauwgezette planning gemaakt en daar houden wij ons strikt aan. Datzelfde geldt voor het niveau van veiligheid. Alle betrokken leveranciers en partijen moeten zich aan de eisen van het V&G plan en het toezicht van de Aboma-medewerkers houden. Dat staat nu behoorlijk goed op de rails.”

Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit