Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Certificering Veiligheids ladder helpt in dagelijkse werkzaamheden


Mensen zien gedachten achter regeltjes
De Veiligheidsladder is een instrument dat bedrijven en opdrachtgevers hanteren om een voldoende hoog niveau van veiligheidsbewustzijn te bereiken. Van management tot werkvloer. De Veiligheidsladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid, hoe hoger de score. De score wordt bepaald op basis van verschillende bedrijfskarakteristieken die dienen als beoordelingscriteria.

Hoewel het NEN-certificatieschema voor de Veiligheidsladder meer dan honderd pagina’s aan regels telt, is het voor Marjan Vormeer en Hugo van den Berg van Visser & Smit Hanab belangrijk dat certificatie om mensen gaat, zeker bij veiligheid. Hoe beleven directie, management en medewerkers de urgentie van veiligheid voor henzelf, voor anderen en voor de dagelijkse projecten? Daar ligt ook voor Joop van Groeningen, auditor Aboma Certificering, de uitdaging om dat besef in een interactief proces bij iedereen binnen het bedrijf te versterken.Veiligheidsladder VSKR

Bedrijfscultuur
“Van alle certificatieprocessen op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu is de Veiligheidsladder misschien wel de meest complexe, maar ook de leukste. Omdat het om de mensen gaat,” stelt Marjan Vormeer, senior adviseur KAM binnen Visser & Smit Hanab. Zij richt zich op alle certificeringen. “Daarbij gaat het om de fysieke aantoonbaarheid van de normeisen. De Veiligheidsladder heeft echter alles van doen met de juiste, ambitieuze bedrijfscultuur rondom veiligheid; op basis van interviews wordt getoetst of wordt voldaan aan de beoordelingscriteria. Daarom zijn wij ook zo trots dat wij samen met Aboma voor heel Visser & Smit Hanab trede 3 van de Veiligheidsladder hebben behaald. ‘Er wordt werk gemaakt van de veiligheidscultuur en dat wordt gewaardeerd’, conform de tredeomschrijving. Voor Volker Stevin Kabelwerken Railinfra (VSKR) - onderdeel van Visser & Smit Hanab - is dat zelfs de één na hoogste trede 4. ‘Veiligheid heeft een hoge prioriteit, zit in alle vezels van het bedrijf’. Dit zijn resultaten die met de nodige inspanningen zijn behaald, maar die positief uitpakken voor onze bedrijven. Niet alleen op het gebied van veiligheid, maar door de gestructureerde manier van werken ook op zaken als doelmatigheid, efficiency en hogere kwaliteit. Dit traject heeft ons bedrijf echt verder gebracht.”

Hugo van den Berg, uitvoerder bij Volker Stevin Kabelwerken Railinfra, legt uit dat het vooral de interactie met de eigen mensen is die ertoe leidt dat een bedrijf trede 4 kan halen. “Natuurlijk staat er van alles op papier en wij geven vanuit de leiding aan waarom veiligheidsaspecten moeten worden opgepakt. Maar we moeten met name zorgen dat iedereen erover gaat denken en praten. Alles draait om twee waarden uit de veiligheidscampagne ‘open’ en ‘respect’, dat wil zeggen ‘Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid’ en ‘ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid’. Zodat mensen begrijpen waar risico’s liggen en hoe ze daar het beste mee kunnen omgaan. Zo kunnen zij ook actief zaken naar voren brengen. Wij nodigen hen zelfs uit om te melden wat er fout ging of dreigt te gaan. Zo leer je daarvan en ben je preventief bezig.”

Certificering Veiligheidsladder VSH

Foto v.l.n.r: Hugo van den Berg (uitvoerder VSKR), Marjan Vormeer (senior adviseur KAM V&SH), Joop van Groeningen (lead-auditor Aboma Certificering)

Input van medewerkers
Om het certificaat Veiligheidsladder te halen, is de afgelopen jaren veel werk verzet. Het resultaat van de inspanningen is vervolgens getoetst aan de norm door Aboma. Auditor Joop van Groeningen: “Je doet van alles als auditor, van interviews op kantoor tot het controleren van projecten, maar in dit geval zit je heel dicht op de medewerkers. Op het niveau van mensen helpen ontwikkelen en motiveren. De methodes zijn gebaseerd op de ‘hearts and minds’ aanpak van Shell rondom achtergronden van menselijk falen bij het ontstaan van ongelukken. En dan vooral hoe dat falen kan worden voorkomen. We zoomen in op het hele bedrijf, maken vergelijkingen met de eisen van het certificatieschema en zitten vele dagen on site met medewerkers te praten over hun veiligheidsbeleving en -gedrag. Met de nodige input van de mensen zelf. We vragen altijd of zij zelf vragen of opmerkingen hebben en in negen van de tien gevallen durven zij in zo’n gesprek met punten te komen, bijvoorbeeld hoe je ongevallen kunt voorkomen. Het is geen kruisverhoor, maar juist gericht op het bespreekbaar maken van veiligheid binnen een bedrijf.”

Joop constateerde samen met zijn collega Hans Aarns een behoorlijk basisniveau bij VSKR toen hij aan het traject begon. “Bij andere bedrijven hoor je van de medewerkers nog wel eens ‘wat zeur je nou’, hier trof ik openheid en respect.” Marjan Vormeer beaamt dat: “Dat is de cultuur die wij nastreven. Met allerhande instrumenten zoals elke week een veiligheidsindex bouw, safety alerts, veiligheidsmedewerker van de week, posters en vooral directe gesprekken met elkaar, zoals op de vaste vrijdagmiddagbijeenkomst. Het is ook erg belangrijk dat mensen zien wat er gebeurt met een MOHS (melding onveilige handeling en/of situatie). Vroeger bleef de opvolging mistig, nu zijn we daar heel helder over en koppelen de bevindingen terug. Zo krijg je het gesprek dat je wilt hebben. Ik denk dat we een heel eind op weg zijn binnen het hele concern. Zo worden ervaringen vanuit VSKR breed gedeeld. Elke businessunit van Visser & Smit Hanab heeft een veiligheidscommissie met een afgevaardigde in de klankbordgroep. Elk kwartaal is er een ander veiligheidsthema. En onze algemeen directeur Robert Koole hecht veel waarde aan veiligheid en is zeer betrokken. Hij hanteert het motto ‘we werken veilig of we werken niet’.”

Geruster hart
Hugo van den Berg: “De mensen in vaste dienst kennen onze ambitie op het gebied van veiligheid. Die geldt ook voor de inhuurkrachten die vanaf het begin worden meegenomen in de vereiste werkniveaus. Daarvoor zijn die vaste gesprekken op vrijdagmiddag ook essentieel. Ik weet als uitvoerder dat we er alles aan doen en daarom kan ik ook met een geruster hart projecten aansturen. Uitvoeringstechnisch loopt het gewoon beter. Dat is een belangrijk pluspunt van de systematiek van de Veiligheidsladder. Deze creëert een win-winsituatie binnen je bedrijf.”

Joop van Groeningen van Aboma Certificering ziet dat de medewerkers na zo’n certificeringstraject voor de Veiligheidsladder allemaal extra scherp zijn. “Je praat over 1300 man binnen Visser & Smit Hanab. Met 140 van hen hebben mijn collega Hans en ik een opbouwend gesprek gehad over hoe het veiligheidsgedrag van de persoon of groep erbij staat. Zo kom je tot een landschap van meningen en houdingen. Uit die audits komt dan een gemiddelde score en die bepaalt welke trede van de Veiligheidsladder haalbaar is. Trede 4 is zeer hoog, maar voor VSKR wel terecht. Want het betekent bijvoorbeeld niet alleen een hoog niveau binnen de eigen onderneming, maar ook het meewegen van de houding die toeleveranciers en onderaannemers inbrengen. Dan heb je veiligheid echt goed op de rails staan.”

Zaken durven aankaarten
Hugo van den Berg: “Deze certificering werpt z’n vruchten af. We hebben vorig jaar slechts twee ongevallen met verzuim gehad, zeer laag in vergelijking met voorgaande jaren. En het aardige is dat het aantal MOHS-meldingen met ruim 1200 vorig jaar veel hoger is dan een aantal jaren geleden. Voor mij is dat hét bewijs dat medewerkers zich vrij voelen om zaken aan te kaarten. Zo hoort het.” Marjan Vormeer besluit: “En opdrachtgevers zien dat wij veilig willen en kunnen werken. We hebben mede dankzij deze nieuwe kijk op auditen en certificering een cultuuromslag weten te bereiken. We blijven echter trainen en sturen om het niveau te verbeteren. Want veiligheid vergt continu aandacht. Niet alleen via regels, juist ook via de gedachten achter die regels. Dan zit je op het gedrag van mensen. Dat veilige gedrag helpt ons in onze dagelijkse werkzaamheden.”

Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit