Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Demonteren van liften moet integraal onderdeel worden van complete veiligheids aanpak


Het demonteren van liften moet een integraal onderdeel worden van de complete veiligheidsaanpak.

In ons land bestaan nog geen richtlijnen voor het demonteren van liften. Bij het demonteren van liften gebeuren ernstige ongelukken; daarom is het zaak een richtlijn op te stellen die dé standaard wordt voor de hele bouwsector.

liftdemontage AbomaTussen alle betrokken partijen zal overeenstemming moeten komen over de juiste invulling van de richtlijn. Aboma is daarom met diverse partijen in gesprek. "Samen met de aannemers BAM, Van Wijnen, Dura Vermeer en TBI voeren wij periodiek overleg" zo trapt Henk Tijssen, relatiebeheerder bij Aboma, zijn uitleg af. "Dit zijn allemaal partijen die in de praktijk ervaren waar het mis gaat. Ook de branchevereniging VLR (Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek) en VERAS, de branchevereniging voor sloopaannemers, zijn bij dit initiatief betrokken. Deze partijen hebben wij nodig om tot een werkbare oplossing te komen; zo moet een richtlijn ontstaan die branchebreed gedragen wordt en bij voorkeur zelfs brancheoverschrijdend van belang is. De doelstelling is dat deze richtlijn in Arbocatalogi wordt opgenomen."

Aboma coördineert de invulling van de richtlijn. Tijssen zegt daar over: "Binnen Aboma is veel kennis over veiligheid in huis. Ook op het gebied van liftveiligheid kennen onze veiligheidskundigen de huidige wet- en regelgeving en beschikken zij over de juiste parate kennis en praktijkervaring. Aboma heeft een ‘liftdemontage- en veiligheidskeuring’ in het leven geroepen en stelt zich ten doel om daarmee een positieve bijdrage te leveren aan het voorkomen van ongevallen. Maar deze keuring op zich is niet voldoende. De inbreng van alle betrokken partijen is nodig om een dergelijke keuring in te bedden in een richtlijn die alle aspecten van het demontageproces behandelt, dat kunnen we dus niet alleen."

liftdemontage AbomaHet doel is om deze richtlijn op zo kort mogelijke termijn te presenteren. Daar gaan nog zeker een aantal maanden overheen. Voordat  het branchebreed ingevoerd is, zijn we volgens Tijssen nog wel wat langer onderweg. "Het aspect tijd is bij dit soort zaken altijd een probleem. Uiteindelijk is het ons doel dat het demonteren van liften een onderdeel wordt van de integrale veiligheidsaanpak van een sloopproject. Nu heeft het nog te weinig aandacht. Helaas moet er vaak eerst iets gebeuren voordat men actie onderneemt. Wij zijn altijd bezig met veiligheid op de bouwplaats. Dit verhaal past perfect in onze doelstelling en graag zijn wij hierin de kartrekker. Ieder jaar publiceren wij de VGM-monitor. Deze geeft een samenvatting van onze bevindingen op het gebied van veiligheid op bouwplaatsen en hoe wij als bouwend Nederland hierbij presteren."

(Stedenbouw oktober 2017)

Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit