Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Laatste nieuws

Veilig leggen van prefab vloeren

27-05-2019

Op 14 mei jl. heeft er een eerste overleg plaatsgevonden tussen Inspectie SZW en Aboma over het veilig leggen van prefab vloeren (breedplaat- en kanaalplaatvloeren).

Tijdens dit overleg heeft Inspectie SZW haar visie gegeven op de huidige werkwijze bij het leggen van prefab vloeren en datgene wat verwacht wordt vanuit Arbowettelijk oogpunt en de arbeidshygiënische strategie.

De ervaring van Inspectie SZW is dat er bij de huidige werkwijze, waarbij er voornamelijk aangelijnd wordt gewerkt, daar waar collectieve voorzieningen verplicht zijn, het nodige mis gaat. Bij het gebruik van persoonlijke valbeveiliging blijkt ook nog dat vaak de verkeerde middelen worden verstrekt door de werkgever of dat de middelen verkeerd worden toegepast door de werknemer. Daarbij wordt ook geconcludeerd dat er door de werkgever onvoldoende toezicht wordt gehouden.

Het werken volgens de arbeidshygiënische strategie is uitgangspunt van de Arbowet. De Inspectie SZW pleit al enige jaren voor het toepassen van collectieve maatregelen bij het leggen van prefab vloeren. Dit was en is ook het uitgangspunt bij inspecties. Indien het toepassen van collectieve maatregelen niet mogelijk was, mocht de werkgever omlaag schalen naar individuele maatregelen en als deze niet mogelijk waren naar toepassing van PBM.

Ook wordt door de Inspectie aangegeven dat er al rond en vanaf 2006 allerlei ontwikkelingen zijn geweest op het gebied van collectieve beveiliging bij het leggen van prefab vloeren, maar dat dit bij experimenten is gebleven en in de loop van de jaren niet door de branche is opgepakt en doorgevoerd.

Ook in verschillende documenten waaronder de toenmalige ‘Keuzewijzer Valbeveiliging (2004)’ van Arbouw maar ook de Abomafoon wordt beschreven dat het toepassen van collectieve voorzieningen het uitgangspunt is.

Om te voldoen aan het uitgangspunt van collectieve beveiliging, waarbij met name het legfront discussie oplevert, zijn er ondertussen middelen in de markt. Ook zijn er in de laatste tijd verschillende nieuwe ontwikkelingen op collectief gebied te zien binnen bedrijven door het toepassen van leuningbalusters en leuningen, instort voorzieningen en dergelijke. Inspectie SZW juicht deze initiatieven toe waarbij gezamenlijk ook gesproken is over de ‘haken en ogen’ die de ontwikkelingen op dit moment met zich mee brengen. Deze ‘haken en ogen’ zijn vanuit de visie van Inspectie SZW echter geen argumenten om aangelijnd werken toe te staan.

De Inspectie SZW verwacht van Aboma dat hun adviseurs deze collectieve aanpak bij haar klanten onder de aandacht brengt, waarbij het gebruik van enkel PBM’s in plaats van het treffen van collectieve voorzieningen niet meer is toegestaan.

Vanuit Aboma is toegelicht dat er ondertussen gezamenlijk overleg is tussen de diverse (branche)partijen uit de keten van producent tot verwerker. Vanuit dit overleg zijn er nu werkgroepen geformeerd om de huidige stand van zaken m.b.t. werkmethoden, producten, hijsmethoden en transport te inventariseren en te komen tot het ontwikkelen en toepassen van collectieve voorzieningen. Hierbij is ook een rol weggelegd voor de prefab betonsector en de transportsector. Het vraagstuk kan alleen worden opgelost als er integraal wordt gekeken naar de productie, de opslag, het transport en de verwerking. Nieuwe ontwikkelingen kunnen door een integrale benadering worden gestimuleerd.

Inspectie SZW heeft tijdens het gesprek aangegeven dat verdere ontwikkelingen om het valgevaar bij de bron van het product en/of legproces (fabrikanten en gebruikers) aan te pakken ten zeerste aan te bevelen zijn. Zij zijn benieuwd naar de bevindingen en ontwikkelingen die voortkomen uit de huidige werkgroepen en heeft gevraagd hierover geïnformeerd te worden.

leggen prefab vloeren


<< Terug naar het overzicht
Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit