Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Laatste nieuws

Corona-update: geldigheid certificaten en keurmerken

23-03-2020

Vanuit de diverse instanties zijn aanvullende statements gepubliceerd voor wat betreft de geldigheid van persoonsgebonden- en bedrijfscertificatie, lift- en materieelkeuringen. Graag uw aandacht hiervoor!


persoonsgebonden- en bedrijfscertificatie

De SSVV, belast met het ontwikkelen en onderhouden van certificatieschema’s, heeft op haar website gepubliceerd hoe zij omgaat met persoonsgebonden VCA-certificatie en bedrijfscertificatie in navolging van de genomen maatregelen door het kabinet:

https://www.ssvv.nl/actueel/ssvv-neemt-maatregelen-vanwege-coronavirus

Aanvullend geldt voor bedrijfscertificaten van Aboma Certificering het volgende:

Op basis van IAF-document ID3 en RvA-document T-051 heeft Aboma Certificering een werkwijze opgesteld voor buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden. De procedure Werkwijze buitengewone gebeurtenissen kunt u vinden op onze website. De crisis rond het coronavirus hoort in de categorie buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden.

In het kort heeft deze werkwijze invloed op initiële audits, heraudits en surveillance audits die in deze periode worden uitgevoerd en daardoor beïnvloed worden:

  • Voor initiële audits geldt dat deze alleen afgerond kunnen worden als de buitengewone omstandigheid is opgeheven en normale bedrijfsvoering geaudit kan worden volgens het opgestelde auditplan.
  • Voor heraudits geldt dat deze uitgesteld kunnen worden tot het moment waarop de normale bedrijfsvoering geaudit kan worden. Indien het certificaat verloopt voordat deze audit plaats kan vinden, kan de Manager Certificering van Aboma Certificering besluiten om het certificaat voor een periode van maximaal 6 maanden te verlengen. Neem hiervoor contact op met Wouter Riel (riel@abomacertificering.nl).
  • Voor surveillance audits die worden uitgesteld, geldt dat deze kunnen worden uitgesteld totdat de buitengewone omstandigheid is opgeheven. Dit kan tot maximaal 3 maanden na de certificatiedatum. Audits moeten zo snel mogelijk na opheffen van de bijzondere situatie worden ingepland en uitgevoerd.


Liftkeuringen

SBCL, Stichting Beheer Certificatie Liften, heeft op haar website een mededeling gepubliceerd vanuit de gezamenlijke CBI’s over de geldende keuringstermijn van liften:

http://www.sbcl.nl/index.php/nieuws


materieelkEURINGEN

TCVT, Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport, heeft op haar website een mededeling gepubliceerd vanuit de gezamenlijke CBI’s over de geldende keuringstermijnen van materieel:

https://www.tcvt.nl/voor-machine-eigenaren/veelgestelde-vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van bovengenoemde publicaties? Neem dan contact met ons op (T 0318 691920).


<< Terug naar het overzicht
Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit