Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Laatste nieuws

Programma contactdag 2018

26-04-2018

Tijdens onze contactdag op 19 juni aanstaande nemen we u mee in het thema 'Gezondheid van de medewerkers'. We zoomen in op het bewust omgaan met gevaarlijke stoffen, aangezien I-SZW hier extra op gaat handhaven. Daarnaast gaan we met u aan de slag over de nieuwe regels rondom omgevingsveiligheid.

U bent van harte welkom op het Bouw & Infra Park in Harderwijk! De koffie staat klaar vanaf 8.00 uur. Het programma ziet er als volgt uit:

Plenaire startsessie (van 08.30 tot 10.45 uur)

 • Opening (Jos Schouten, Aboma)
  Toelichting programma en nieuwsflits
 • Plenair 1: Handhavingsbeleid gevaarlijke stoffen (I-SZW)
  Het nieuwe vierjarenplan van het ministerie van SZW is gericht op de preventie van beroepsziekten. De aandacht zal de eerste twee jaar uitgaan naar de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer.
 • Plenair 2: Signaleren van beroepslongziekten: alle partijen aan zet (Heleen den Besten, LAN)
  De Long Alliantie Nederland (LAN) zet zich in voor preventie van beroepslongziekten. Om beroepslongziekten en veel leed bij patiënten te voorkomen, is bewustwording van de gevaren van stoffen nodig, niet alleen bij werkgevers en werknemers, maar ook bij branches, opleiders en zorginstellingen. De LAN licht een integrale aanpak van beroepslongziekten toe. 
 • Plenair 3: Het waarom van het Bouwveiligheidsplan (Wico Ankersmit, Vereniging Bouw- en Woningtoezicht)
  Initiatiefnemer en drijvende kracht achter de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid Wico Ankersmit geeft u de achtergronden van aangescherpte regelgeving over bouwen dichtbij publiek. 
 • Pauze + groepen vormen

Carrousel Gevaarlijke Stoffen (van 10.45 tot 15.30 uur)

 • Meetsystemen voor de bouw (BA Systemen + Aboma)
  Hoe kun je stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid voor eigen medewerkers en omwonenden meten en gedurende het project monitoren? Hoe interpreteer je vervolgens de verkregen meetgegevens?
 • Alternatieven voor kankerverwekkende bouwstoffen (SDU)
  Vele bouwstoffen bevatten stoffen die een gevaar opleveren voor de lange termijn. Volgens de arbeidshygiënische strategie moet je gevaren bij de bron aanpakken. Welke stoffen zijn schadelijk en welke alternatieven zijn voorhanden?
 • Het beheersen van bouwstof (Klop Innovations + Aboma)
  Het voorkomen van bouwstof door bewuste keuzes voor materialen en werkmethoden enerzijds en het voorkomen en beperken van blootstelling aan bouwstof volgens de arbeidshygiënische strategie en stand der wetenschap.
 • PBM als bescherming tegen gevaarlijke stoffen (Wiltec + Aboma)
  U wordt door een gerenommeerd PBM-specialist ingelicht over de (on)mogelijkheden van PBM tegen gevaarlijke stoffen. Wat kan wel en vooral ook: wat kan niet. Niet ieder PBM is zomaar geschikt of toepasbaar in een willekeurige situatie. Interactief en hands-on wordt u wegwijs gemaakt. Er zijn voorbeelden aanwezig van diverse PBM, die worden toegelicht.
 • Opslagsystemen voor gezondheidsgevaarlijke stoffen (Aboma)
  Wij laten u zien op welke wijze u gevaarlijke stoffen veilig kunt behandelen en opslaan. Niet elke kast of lekbak is zomaar voor alles geschikt en ook niet elke stof kan naast of bij een andere worden bewaard. Vaak is een opslagoplossing in praktijk niet zo moeilijk, maar je moet maar op het idee komen. Daar wordt u bij geholpen.

Parallel: Symposium Omgevingsveiligheid

 • Omgevingsveiligheid in de praktijk (Dura Vermeer) 
  Een ervaringsdeskundige van Dura Vermeer schetst de weerbarstige praktijk met betrekking tot omgevingsveiligheid.
 • Het hoe van het Bouwveiligheidsplan (Theo van Kampen, Aboma)
  Wat komt er kijken bij het veilig funderen, bouwen en afbouwen in een binnenstad? Om een omgevingsvergunning te krijgen dient deze vraag beantwoord te worden. 
 • Bouwprocesbesluit en V&G-verplichtingen (Jos Schouten, Aboma)
  Hoever voert de zorgplicht van de opdrachtgever met betrekking tot de omgeving van de bouwplaats? Een verkenning van de integrale aansprakelijkheid.
 • Het hoe van het BLVC-plan (Theo van Kampen, Aboma)
  Omgevingsveiligheid is een steeds belangrijker onderwerp. Theo van Kampen geeft de verschillen tussen een V&G-plan, bouwveiligheidsplan en BLVC-plan en zoomt in op het laatste. Theo van Kampen is mede-auteur van de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid.

Borrel na afloop

Er is voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten en diverse stands te bezoeken.

Aanmelden

Dit jaar kunt u kosteloos deelnemen aan onze contactdag. 

Direct inschrijven? Dat kan via mail o.v.v. uw naam en bedrijfsnaam.

Graag tot ziens op 19 juni!


<< Terug naar het overzicht
Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit