Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Laatste nieuws

Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid regelt een losplaats en een hijsgebied

07-05-2018

Om veilig te kunnen bouwen is ruimte nodig. Dit is ruimte voor een bouwkraan, voor het hijsen, voor een steiger etc. De Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid geeft regels over ondermeer de omvang van een losplaats en het hijsgebied. Dit heeft een grote impact op bouwprojecten.

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft een Landelijke Richtlijn ontwikkeld met daarin de eisen en de kaders zodat gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen kunnen zorgen dat veilig gebouwd en gesloopt wordt. Belangrijk hierin is het veiligheidsplan (voorheen bouw- en sloopveiligheidsplan genoemd) dat een gemeente als indieningsvereiste kan hanteren bij het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Momenteel wordt de Richtlijn toegepast door grote gemeenten voor specifieke projecten. Daarom kunnen opdrachtgevers en aannemers met de eisen uit de Richtlijn geconfronteerd worden. Voor wat de lange termijn betreft: de Richtlijn zal worden opgenomen in het Bouwbesluit en later in de Omgevingswet en in het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl). De Richtlijn biedt het toetsingskader voor het vooroverleg en het toetsen van een veiligheidsplan.

De bouwveiligheidszone wordt bepaald door de hoogte van het gebouw. Des te hoger het gebouw, des te groter de zone. De zone volgt de contouren van het gebouw, zie de tekening.

richtlijn bouw sloopveiligheid

Op de plaats waar het hijswerk (en ook het montage- en sloopwerk) wordt uitgevoerd wordt het hijsgebied ingesteld. Het vast te stellen hijsgebied maakt de bouwveiligheidszone aanmerkelijk groter, wat nieuwe eisen stelt aan bouwlogistiek! Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is om als bouwveiligheidszone te dienen, zijn aanvullende maatregelen verplicht.

Bij de totstandkoming van de bouwveiligheidszones is een klankbordgroep geraadpleegd die een brede afspiegeling is van de belangrijkste stakeholders in de bouwlogistiek met onder andere opdrachtgevers, gemeenten, Komat, de VVT, NVAF, Veras, Aboma, TCVT e.a.

De Landelijke Richtlijn ziet toe op de bouw- en sloopveiligheid in relatie tot de omgeving van het project. Dit betreft dus de veiligheid buiten het bouwhek voor personen en belendingen. De in de Richtlijn genoemde bouwveiligheidszone komt uit een door Aboma uitgevoerd onderzoek in opdracht van het ministerie van BZK.  Op basis van ongevalsonderzoeken die Aboma in het verleden heeft uitgevoerd, is een advies gegeven over de omvang van de bouwveiligheidszone. Er wordt rekening gehouden met het vergroten van de bouwveiligheidszone vanwege vallende voorwerpen die kunnen afstuiten op objecten in het valtraject. 

De Richtlijn kan worden gehandhaafd door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie).

De Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid is te downloaden door op deze link te klikken en via de website van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.


<< Terug naar het overzicht
Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit