Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Laatste nieuws

Verscherpte handhaving bij het leggen van betonplaatvloeren

28-02-2019

Van verschillende klanten vernemen wij dat Inspectie SZW (verscherpt) handhavend optreedt bij het leggen van kanaal- en breedplaatvloeren. De motivatie voor een stillegging van werk is dat er sprake is van gevaar voor personen, in dit geval vanwege het valgevaar en het mogelijk overtreden van artikel 3.16 van het Arbeidsomstandighedenbesluit dat stelt dat valgevaar voorkomen moet worden. 

Standpunt Inspectie SZW
De Inspectie stelt zich op het standpunt dat er niet gewerkt wordt volgens de Arbeidshygiënische strategie waarbij het valgevaar voorkomen wordt door het toepassen van bijvoorbeeld leuningwerk bij het leggen van breedplaatvloeren en het toepassen van leuningwerk op kanaalplaatvoeren om het legfront te beveiligen. Daarnaast constateren de Arbeidsinspecteurs dat het aangelijnde werken onvoldoende veilig wordt uitgevoerd door onder andere niet goed passende en afgestelde harnasgordels en onvoldoende vanglijnen en ankerpunten. 

In het verleden zijn er door de bouwnijverheid verschillende proeven uitgevoerd met het vooraf beveiligen van breedplaatvloeren met leuningwerk en het toepassen van vangnetten of vangkussens maar deze hebben geen brede navolging in de branche gekregen. 

betonplaatvloer

Stillegging...en wat nu?
Inmiddels zijn er door de Arbeidsinspecteurs verschillende werken stilgelegd en is afgedwongen dat er leuningen worden toegepast. De stillegging van werk gebeurt als de Inspecteur van mening is dat er sprake is van onmiddellijk dreigend gevaar voor personen en wordt mondeling gegeven en zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk bevestigd. De stillegging wordt opgeheven nadat de maatregelen volgens de Arbeidsinspecteur voldoende zijn uitgevoerd. Zo lang een stillegging van kracht is mag er niet worden gewerkt op het stilgelegde deel van het werk. De stillegging heeft betrekking op de werkzaamheden die gevaar opleveren. Het negeren van een bevel tot stillegging wordt als een misdrijf bestempeld. 

Advies nodig?
Heeft u advies nodig of wilt u de mogelijkheden laten onderzoeken om de veiligheid bij het leggen van betonplaatvloeren te bevorderen? Neem gerust contact met ons op (T 0318 691920).


<< Terug naar het overzicht
Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit