Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Laatste nieuws

Voucheractie Veiligheid aan de voorkant

21-03-2019

Opdrachtgever en aannemer verbeteren samen de veiligheid op de bouwplaats!
Veiligheid op de bouwplaats begint bij een veilig ontwerp. Als in een vroeg stadium nagedacht wordt over de veiligheid, kunnen risico’s tijdens de uitvoering en eventueel kostbare maatregelen worden voorkomen. Bouwend Nederland vindt het belangrijk dat opdrachtgever en aannemer al in de ontwerpfase aandacht besteden aan veiligheid. Daarom biedt Bouwend Nederland aan lidbedrijven die in een bouwteam met hun opdrachtgever en ontwerpende partij samenwerken aan om gebruik te maken van een ontwerptoets door een veiligheidsadviseur van Aboma.

De adviseur van Aboma zal na bestudering van het ontwerp en een bespreking met de bouwteam-leden aanbevelingen doen over de veilige uitvoerbaarheid van het ontwerp, de omgevingsveiligheid en veiligheid tijdens het gebruik. De adviseur kijkt ook naar constructieve veiligheid, maar dan met name of de verantwoordelijkheden op dit punt duidelijk zijn vastgelegd. Een inhoudelijke beoordeling van de constructieve veiligheid maakt geen deel uit van het advies.

Voldoet uw project aan de criteria? Vraag vandaag uw voucher aan! 

Er worden 50 vouchers verstrekt voor deze ontwerptoets, die verspreid worden over de 5 regio’s, zolang de voorraad strekt. Na akkoord op de aanmelding zal door een adviseur van Aboma contact op worden genomen voor het maken van een afspraak met het bouwteam,

 waarbij er door de aannemer vooraf informatie wordt verstrekt aan de adviseur. De rapportage zal ter beschikking worden gesteld aan de leden van het bouwteam. De vouchers zijn beschikbaar vanaf de Bewust Veilig-dag op 20 maart 2019 en moeten uiterlijk 31 december 2019 zijn ingezet.

Werkwijze en criteria

  • De voucher wordt via de aannemer (lid van Bouwend Nederland) beschikbaar gesteld aan het bouwteam. Het is dus een voucher voor een project, niet voor het bedrijf. Er zijn 50 vouchers beschikbaar (10 per regio waarin het project wordt uitgevoerd). Uitgangspunt is maximaal 1 voucher per lidbedrijf.
  • De voucher kan worden ingezet in de DO-fase. Er ligt dus al een voorlopig ontwerp (VO), er moet nog een definitief ontwerp (DO) worden vastgesteld.
  • Het advies betreft de veilige uitvoerbaarheid, de omgevingsveiligheid en de veiligheid tijdens het gebruik. Er wordt niet gekeken naar de inhoud van de constructieve veiligheid, wel naar de verantwoordelijkheidsverdeling.
  • Aanmelden kan via www.bouwendnederland.nl/voucheractie.
  • Na akkoord wordt een voucher verstrekt en neemt een adviseur van Aboma contact op om verdere afspraken te maken.
  • De adviseur verstrekt een rapportage met zijn bevindingen en verstrekt deze aan de leden van het bouwteam.
  • De aannemer werkt mee aan een evaluatie van het traject.
  • De voucher moet uiterlijk 31 december 2019 zijn ingezet.

Heeft u vragen over deze actie of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Reina Uittenbogaard, r.uittenbogaard@bouwendnederland.nl of tel. 079 325 2164.


<< Terug naar het overzicht
Duurzaam bouwen aan veiligheid en kwaliteit